EConstruction | Statické a dynamické výpočty

  Podpora v oblasti navrhovania a posudzovania inžinierskych, dopravných a stavebných konštrukcí. Statické a geostatické posúdenia železobetónových, oceľových a drevených skeletov, rámov, priehradových konštrukcií, nosníkov, priemyselných hál, viacpodlažných budov, rodinných domov, oporných múrov, vystužených násypov; vrátane posudzovania celkovej stability svahov, zárezov a ich zabezpečenia proti zosunutiu. Vypracovanie statických výpočtov pomocou najnovších dostupných výpočtových softvérov a kresliacich aplikácií. Kontrola inžiniermi s praxou a skúsenosťami.

Blog EConstruction

Drevené mosty

Obr. 1 z 2 Vzhľadom na to, že už pár rokov sa na Slovensku nestavajú drevené mosty (aspoň o tom neviem), rozhodol som sa urobiť malú reklamu. Všade okolo nás rastie "betónová ďžungľa" a myslím si, že drevené mosty môžu aspoň trochu zmeniť túto všednosť...


Mosty a gabiony

Obr. 2 z 2 V súčasnosti môžeme na stavebnom trhu zaznamenať veľké množstvo materiálov, Okrem osvedčených konštrukcií z materiálov, ako sú betón, oceľ alebo drevo, sa ponúkajú aj staronové konštrukcie z drôtokamenných košov – gabiónov. Staré preto, že sa používajú už niekoľko desaťročí, a nové z dôvodu ich znovuobjavenia...


Kontakt

e-mail:
office@econstruction.sk


Odkazy

Autocad WS
Allplane
Geo5
Scia Engineer
Statické tabuľky